Ουράνιο τόξο τετρα

Το Rainbow tetra ζει στο πελαγικός , γλυκό νερό , εύρος pH: 5,6 - 7,2, εύρος dH: 12 περιβάλλον.

* Rainbow tetra Nematobrycon palmeri * Rainbow tetra Nematobrycon lacortei * Κόκκινο μάτι tetra Moenkhausia sacaefilomenae * Κόκκινο φάντασμα tetra Hyphessobrycon sweglesi * Κόκκινο tetra Hyphessobrycon flammeus Περισσότερο

Rainbow tetra - Nematobrycon lacortei = Αγορά ebook 'Όλα για ενυδρεία'! Rainbow tetra (κοινό όνομα) ας δοκιμάσουμε τις γνώσεις σας! Nematobrycon lacortei (όνομα ψαριού) slovensky, français Μοιραστείτε φωτογραφίες του Περισσότεροουράνιο τόξο tetra (Nematobrycon lacortei)… ή τουλάχιστον στο ενυδρείο που οδηγεί σπίτι στη Δυτική Κολούμπια στη λεκάνη απορροής του ποταμού San Juan. Περισσότερο