Ο κυπρίνος του Τζέρντον

Το Jerpon's Carp είναι ένα είδος ψαριού με πτερύγια στο γένος Hypselobarbus.

κόκκινη μύτη τσέπη pitbull

Ο κυπρίνος του Τζέρντον ζει στο μπεντοπελαγικός , potamodromous , γλυκό νερό περιβάλλον.

φωτογραφική μηχανή κυλιόταν και προσγειώθηκε άλλο Jerpon's Carp, αυτή τη φορά περίπου 2 κιλά. Είχα ψαρεύει ρηχά μέχρι αυτό το σημείο στο στόμα του ρέματος που τροφοδοτεί τη λίμνη. Το βάθος ήταν περίπου 10 ', έτσι άρχισα να ψάχνω σταδιακά κάτω από το βάθος. Περισσότερο