Παράκτια trevally

Το παράκτιο trevally ταξινομείται τυπικά στο γένος Carangoides, μία από μια σειρά ομάδων ψαριών που αναφέρονται ως γρύλοι και trevallies.

Η εικόνα του Coastal trevally έχει λάβει άδεια βάσει του α GFDL
Πρωτότυπη πηγή: Δική του εργασία Συγγραφέας Kare Kare
Συντάκτης: Kare Kare
Αδεια: Άδεια δωρεάν τεκμηρίωσης GNU

Το παράκτιο ζει στο Trevally που σχετίζεται με τον ύφαλο , αμφιδρωμά, θαλάσσια , εύρος βάθους 20 - 140 m περιβάλλον.

Το παράκτιο trevally ταξινομείται τυπικά στο γένος Carangoides, μία από μια σειρά ομάδων ψαριών που αναφέρονται ως γρύλοι και trevallies. ΠερισσότεροΗ παράκτια, Carangoides coeruleopinnatus είναι ένα είδος παράκτιου θαλάσσιου ψαριού στην οικογένεια γρύλων Carangidae. Περισσότερο