Μαύρο γατόψαρο

Είναι το μόνο είδος του γένους Bagrichthys που διατίθεται για το χόμπι του ενυδρείου.

Το γατόψαρο Μαύρο Lancer ζει στο βυθιστικό , γλυκό νερό , εύρος pH: 6,5 - 8,0, εύρος dH: 24 περιβάλλον.

του γατόψαρου μαύρου lancer, ένα κοινό όνομα που εφαρμόζεται στο Bagrichthys macracanthus. Περισσότερο